శిల - 8 వ భాగముతడు పరుగు లాంటి నడకతో వారిని చేరుకున్నాడు.

అతనికి కళ్ళముందరి దృశ్యం ఇప్పుడిప్పుడే అవగతం అవుతోంది. 'తన ప్రేమకావ్యంలో పరాయి వ్యక్తి ప్రవేశం తాను కలలో కూడా ఊహించి ఉండలేదు.'

అతనికి బాధగా, భయంగా ఉంది. ఆందోళన గా ఉంది. జీవితంలోని మలుపులను అతని గుండె తట్టుకోలేకుండా ఉంది.

వారిరువురూ నడవటం ఆపి అతని వంక చూసారు. వారికి అతనిని చూస్తుంటే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. వారు లోకంలో పరాయి వ్యక్తిని చూస్తున్నారు. వారి ప్రేమలోకంలో అప్పుడే అడుగిడిన మూడవ వ్యక్తిని చూస్తున్నారు. అక్కడకు వచ్చిన ఆగంతకుడు ఎవరా అని చూస్తున్నారు. ఆమె తన ప్రియుని గుండెలకాన్చిన తన తలనెత్తి అతని వంక చిరునవ్వుతో ఆసక్తిగా చూస్తోంది. ఆమె ప్రియుని చేతివేళ్ళు ఆమె సన్నని నడుముని పలకరిస్తున్నాయి.

అతడు ఆమె ప్రియుని వంక చూసాడు. వ్యక్తి తనలా పీలగా కాక ధృఢంగా, బలిష్టంగా ఉన్నాడు. ఆమె కన్నా కొంచెం పొడుగ్గా ఉన్నాడు. తన కన్నా తెల్లగా ఉన్నాడు. చిరునవ్వులో, చూపుల్లో మంచి పరిణితి కనిపిస్తోంది. నిజం చెప్పాలంటే తనకన్నా అందంగా ఉన్నాడు.

అతడు ఆమెవంక కన్నార్పకుండా చూస్తూ వారిని సమీపించాడు.

ఆమె అతడిని గుర్తించలేదు. విషయం అతనికి అర్ధం అయ్యింది. అతడికి విపరీతమైన దుఃఖం వచ్చింది. వారి సమీపానికి వచ్చాడు.

ఆమె తన ప్రియునికి దగ్గరగా జరిగింది. ఆమెకు అక్కడ ఉండటం ఇష్టంలేదు. ఆమె ప్రియుడు ఆమె ఆంతర్యం అర్ధం అయినట్లుగా అక్కడ నుండి తీసుకుపోయాడు.

అతడు మాత్రం అక్కడే ఉండిపోయాడు. అతడింకా నిజం నుండి తేరుకోలేదు. ఆమె తనని గుర్తించలేదు. అతడికి అయోమయంగా అనిపించింది. పరిగెత్తుకుంటూ మళ్ళీ వారిని సమీపించాడు.

ఆమె ప్రక్కనే నడుస్తూ ఆమె కళ్ళల్లోనికి పిచ్చి చూపులు చూస్తున్నాడు. అతనికేదో చెప్పాలని ఉంది. కానీ దవడలు చచ్చుబడినట్లు అనిపించాయి. మాట రావటం లేదు.

తానెవరయిందీ గుర్తు చేయటానికి నానా అవస్థ పడుతున్నాడు. అతను తన రెండు చేతులను గుండెకు ఆన్చుకుని, కళ్ళల్లో శోకాన్ని దిగమింగుతూ తనను గుర్తుచేయటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. అతని కాలిని సముద్రం అలలు తాకుతున్నాయి. అతడు సముద్రతీరంలో ఉన్నాడు. సముద్రం అలలు ఎగసి నేలను తాకేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. నేల నిశ్చలంగా ఉంది. సముద్రం చేసే చేష్టలను ముభావంగా చూస్తోంది. నేలపై ఆమె అతడి వైపు అపరిచితంగా చూస్తోంది.

ఆమె కంటికి అతడు ఉన్మాదిలా కనిపించాడు. అతని ప్రవర్తన ఆమెను భయపెడుతోంది. కళ్ళు మూసుకుంటూ ప్రియుని గుండెల్లో ఒదిగిపోయింది. ఆమె ప్రియుడు అతడి వంక చిరాగ్గా చూస్తూ ఆమెను నడిపించుకుని తీసుకుపోయాడు.

అతడు తన కనుల ముందరి దృశ్యం భరించలేకపోయాడు.

తన ప్రేయసి ఒక అపరిచితుని కౌగిలిలో ఉంది. అపరిచితుడనే ప్రియునిగా భావిస్తూ తనని గుర్తించలేకుండా ఉంది. ఇలాంటి పరిస్థితి ప్రేమికునికీ దాపురించి ఉండదు. బహుశా ఎదురైనా దానిని తట్టుకునే స్థైర్యం ఉండదు. తానూ నిబ్బరంగా ఉండగలిగేవాడు కాదు. కనుకనే గుండెలవిసేలా మూగగా రోదిస్తున్నాడు.

అయితే అతడు అంతటి దుఃఖాన్ని బయటపెట్టటం లేదు. ఎందుకంటే దృశ్యాన్ని అతడు ఇంకా జీర్ణం చేసుకోలేదు.

ఆమె కనీసం తన వంక చూడటంలేదు. ఆమె ప్రియుడు తనకు దూరంగా ఆమెను తీసుకుపోతున్నాడు.

అతడికి ఎంతో చెప్పాలని ఉంది. ఆమెను తాను ఎత్తుకు వచ్చిన విషయం గుర్తు చేయాలని ఉంది. ఆమెను నిర్భందించినట్లు, శిలపై విసిరేసినట్లు జ్ఞాపకం చేయాలని ఉంది. ముఖ్యంగా తమ ప్రేమలోకాన్ని జ్ఞప్తికి తేవాలని ఉంది. వెన్నెల లోకంలో గడిపిన మధుర క్షణాలను, ఆమెను కాపాడిన వైనాన్ని, ఆమె అల్లిన కలువమాలల గురించి...

అతడు మెడ తడుముకున్నాడు. మెడలో కలువ హారాలు లేవు. అవి వాడి రాలిపోయిన విషయం అతనికి తెలుసు. కానీ మళ్ళీ ఎందుకనో ఆశగా వెతుక్కున్నాడు. అతని ప్రయత్నం వృధా పోలేదు. అతని దుస్తుల్లో వాడిపోయిన కలువపూవు ఒకటి లభించింది. కలువ అతడు చివరిసారిగా కోసినది. కొంచెం ఆనందంగా కలువని ఆమెకు చూపించేందుకు అతడు పరిగెత్తుతూ మళ్ళీ వారిని సమీపించాడు. పుష్పం అప్పటికే పూర్తిగా వాడిపోయిఉంది. నిర్జీవంగా ఉంది. అతడు పైకెత్తిన క్షణమే తల వాల్చేసింది.

అతడామె ప్రియుని వంక చూసాడు. ఆమె ప్రియుడిని ఎక్కడో చూసినట్లు అనిపిస్తోంది. రోజు ఆమెను శిలపై విసిరివేయబోయేముందు తనపై శూలాన్ని ప్రయోగించిన వ్యక్తిలా అనిపిస్తున్నాడు. లేక తన జన్మదినాన నృత్య ప్రదర్శనలో ఢమరుహం మ్రోగించిన వాడా? వ్యక్తి ఇక్కడ ప్రవేశించటం ఎట్లా సాధ్యం? ఒకవేళ అతడు తనకంటే గొప్ప ప్రేమికుడా?

అతడు పళ్ళు బిగపట్టాడు.

ఆమె నిజమైన ప్రేమికుడు తాను కానప్పుడు తనలో అంత స్వఛ్ఛమైన ప్రేమ ఎలా జనించింది? తమ ప్రేమలోకంలో ఆమెకు తనపై అభిమానం ఎలా కలిగి ఉంటుంది?

ఆమెకు గతాన్ని ఎలా గుర్తుచేయాలో అతనికి అర్ధం కాలేదు. తాము గడిపిన మధుర క్షణాలను మరొక్కసారి గుర్తుచేసుకుంటూ ఆమె ప్రక్కగా నడుస్తున్నాడు.

అతడికి వెన్నెలలోకంలోని పండువెన్నెల గుర్తుకు వస్తోంది.

ఆమె స్నానం చేసేందుకు కొలనులోనికి దిగటం గుర్తుకు వస్తోంది.

తన వంక ఓరకంట చూడటం గుర్తుకు వస్తోంది.

తాను స్నానం చేసే సమయంలో ఆమె అల్లిన తామరహారాలు గుర్తుకు వచ్చాయి. ఆమె ప్రక్కన కూర్చున్నప్పుడు ఆమె కురుల నుండి తన చేతి పైన రాలిన నీటి బిందువులు జ్ఞాపకం వచ్చాయి.

తానామెను చుంబించినట్లు జ్ఞాపకం వచ్చింది.

అతని ముఖంలో వెలుగు ప్రవేశించింది.

తొలి చుంబనాన్ని ప్రేయసీ మరువదు. ఆమె నిజంగా తన ప్రేయసి అయిఉంటే కనుక తానామెను మళ్ళీ ముద్దాడితే గతాన్ని గుర్తిస్తుంది. తనను, తన ప్రేమను జ్ఞాపకం చేసుకుంటుంది.

అతడు ఆమెకు తమ తొలి చుంబనాన్ని గుర్తుచేద్దామని నిశ్చయించుకున్నాడు. కానీ ఎలా జ్ఞప్తికి తేవాలో అతనికి అర్ధంకాలేదు. ఆమె ఇంకా తన ప్రియుని కౌగిలిలోనే ఉంది. కళ్ళు మూసుకుని ఉంది. తనని గమనించకుండా భయపడుతోంది.

తనకూ తోడెవరైనా ఉంటే బాగుండేది. ఆమెకు నచ్చచెప్పేందుకు. కనీసం ఆమె ఒంటరిగా ఉన్నా బాగుండేది. ఏదో విధంగా ప్రయత్నించవచ్చు. ప్రక్కన ఉన్న ఆమె ప్రియుడు అన్నింటికీ ఆటంకంగా ఉన్నాడు.

అతనో నిర్ణయానికి వచ్చాడు. 'తమ చుంబన సంగమాన్ని ఆమెకు గుర్తు చేయాలి.'

అతడు వేగంగా అడుగులు వేసుకుంటూ వారిని సమీపించాడు. ఆమె ఇంకా కళ్ళుమూసుకునే ఉంది. తన ప్రియుని గుండెలపై తల వాల్చి నడుస్తూ ఉంది. అతడామె ప్రియుని వంక చూసాడు. ఆమె ప్రియుడు తన వంక చిరాగ్గా చూస్తున్నాడు. కోపంగా చూస్తున్నాడు.

అతడిలో పట్టుదల పెరిగింది. తమ చుంబనాన్ని గుర్తు చేద్దామనుకున్నాడు.

ఆమె చేయి పట్టుకున్నాడు.

ఆమె తనలో కలుగుతున్న భయాందోళనలను ఇక ఓర్చుకోలేకపోయింది. అతడి చేతిని బలంగా విదుల్చుకుని అమాంతం తన ప్రియుణ్ణి అల్లుకుపోయింది. తన ప్రియుడి మెడను వాటేసుకుని అతని భుజానికి తలనాన్చి కౌగిట్లో ఒదిగిపోయింది.

ఆమె ప్రియునిలో ఆవేశం ప్రవేశించింది. ఒక చేతిలో ఆమెను ఒద్దికగా తీసుకుని భయపడవద్దన్నట్లుగా ఆమె కురులు నిమిరాడు.

మళ్ళీ తమవద్దకు రాబోతున్న అతడిపై ఆమె కురులు నిమిరిన చేతిని బలంగా విసిరాడు.

చేయి అతడి చిబుకాన్ని విసురుగా తాకింది. అమాంతం అతను వెనక్కి బలంగా ఎగిరిపడ్డాడు. ఒక అల అతడిని కమ్మింది. అతడా అలను చుంబించాడు. ఆమెను చుంబించబోయిన పెదవులు కెరటాన్ని స్పృశించాయి. క్షణం అతడికి కళ్ళు మసకబారాయి. దవడల నుంచి నెత్తురు స్రవించి సముద్రపు కెరటాలలో కలిసిపోయాయి. అతనిలో అలసట ప్రవేశించింది.

లేచే శక్తి లేక కూలబడ్డాడు. ఆమె పాదాలను తాకిన మెత్తటి ఇసుకను అతడి పెదవులు నిస్సహాయంగా ముద్దాడాయి.


*********
(సశేషం) తరువాయి భాగం - రేపటి వికాసంలో...