శిల - 9 వ భాగము


తనికి ఆ దెబ్బ చాలా బలంగా తగిలింది. లేచే శక్తి లేక అక్కడే కూలబడ్డాడు.

ఆమెలో భయం తగ్గింది.

ప్రియుని కౌగిలి నుంచి బయటకు వచ్చి తనవంక చూస్తోంది.

అ ప్రేయసీ ప్రియులిద్దరూ అంతలోనే ఒకరి ముఖం ఒకరు చూసుకున్నారు. వారిద్దరిలో మునుపటి ఆనందం ప్రవేశించింది. అతడి వంక ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. తమ ప్రేమలోకంలో అడుగుపెట్టిన పరాయి వ్యక్తిని అపరిచితంగా చూస్తున్నారు. అనవసరంగా అడుగుపెట్టి అభాసు పాలయిన ఆగంతకుని జాలిగా చూస్తున్నారు.

ఆమె నవ్వుతూ ప్రియుని చేతిని విడిపించుకుంది. తనను పట్టుకోమన్నట్లుగా పరిగెడుతోంది. ఆమె ప్రియుడు ఆమెను అందుకోవటానికి వెంబడించాడు. వారిద్దరూ అక్కడినుండి నిష్క్రమించారు.

అతడు తల పైకెత్తి చూసాడు. సూర్యకిరణాల వేడిమి సూటిగా కళ్ళను తాకుతోంది. అతని నోటినుండి నెత్తురు స్రవిస్తోంది. కెరటాల తాకిడికి సముద్రపు నీరు నోటికి తగిలి మరింత నొప్పి పుడుతోంది. హృదయానికి తగిలిన దెబ్బకన్నా పెద్దది కాదు కనుక భరించగలిగాడు. అలసట తీర్చుకుంటూ వారి వంక చూసాడు. వారిద్దరూ నవ్వుకుంటూ, ఒకరినొకరు వెంబడించుకుంటూ అక్కడినుండి వెళ్ళిపోతున్నారు.

సముద్రంలో పొంగుతున్న కెరటాలు అతడిని బలంగా తాకుతున్నాయి. ఆ అలలు చేతులు చాచి నేలను ఆహ్వానిస్తున్నాయి. కానీ కావలించుకోలేక విఫలమై వెనుదిరుగుతున్నాయి. అతనికి ఇంతకు పూర్వం కెరటాల ఆరాటం అర్ధం కాలేదు. ఇప్పుడు తన అనుభవాన్ని ఆ ఆరాటంలో చూస్తున్నాడు.

అతడు లేచి నించున్నాడు. ఆమె వంక చూస్తూ నిలబడ్డాడు. ఆమె కనుమరుగు అవుతున్నా రెప్పవాల్చకుండా చూస్తున్నాడు.

కళ్ళు కరడు కట్టినా
తనువు రక్తసిక్తమైనా
మనసు ముక్కలైనా
మమత దూరమైనా

ఆమె గతించిన వైపే
నిష్క్రమించిన వైపే
ఆమె సుదూరమగు వరకూ..
తదేకంగా దేహం మరచి

రెప్ప వాల్చక
గాలి పీల్చక
చూసిన....
చిట్ట చివరి ఎదురు చూపది.

క్షణక్షణానికి తీక్షణమౌచున్నది.
ఘడియ ఘడియకు ప్రబలమౌచున్నది.

అతడికి తన కాళ్ళు నేలలో కూరుకు పోయినట్లనిపించింది. తాను వృక్షమయ్యాడు. అక్కడ పాతుకుని పోయి ఆమె రాక కోసం నిరీక్షిస్తూ చూస్తున్నాడు. యుగాల పొడుగునా ఎండా వానలను ఓర్చుకుంటూ ఆమెనే చూస్తూ ఉండిపోతున్నాడు.

అతడు తల పక్కకు తిప్పేసాడు. వారిని ఇక చూడాలనిపించటంలేదు. ఇంకా ఎక్కువ సేపు చూస్తే ఇటువంటి ఆలోచనలే వస్తాయి.

అతడికిప్పుడు ఆకలి వేస్తోంది. అలసట వేస్తోంది. తాను ఆహారం తిని చాలా రోజులైనట్లు తెలుస్తోంది. అతనికి ఎటు పోవాలో అర్ధంకాలేదు. తాను సముద్రంలో కేరింతలు కొట్టాలని అనుకున్నట్లు గుర్తుకు వచ్చింది. తన కోరికను తీర్చుకోవటం కోసం కాసేపు ఆనందంగా సముద్రంలో ఈదులాడాడు. మరింత ముందుకు పోవటానికి అతనికి భయం వేసింది. మళ్ళీ తీరానికి వచ్చేసాడు.

అతని కంటికి ఆమె, ఆమె ప్రియుడు ఇంకా చిన్నగా కనిపిస్తున్నారు. అతడు గడ్డం తడుముకున్నాడు. గడ్డం బాగా మొలిచింది. ఆమె ప్రియుడు కొట్టిన దెబ్బకు నొప్పి కలుగుతోంది.

అతడు చిన్నగా నవ్వుకున్నాడు. ఆమె 'ఆమె' కాదు. ఆమె అయివుంటే కనుక కనీసం తనకు దెబ్బ తగిలినప్పుడైనా పోల్చుకునేది.

అతనిలో మళ్ళీ ఆమెను అన్వేషించాలన్న తపన ఆరంభమయ్యింది.

ప్రేమ విఫలమయినప్పుడు ఎవరు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారో చెప్పలేం. అతి సున్నిత మనస్కులు సైతం ప్రేమ విఫలమైన సమయంలో చిన్న విషయంగా కొట్టిపారేయవచ్చు. వాస్తవికంగా ఆలోచించే వారైనా భగ్న ప్రేమికుల వలే మారిపోవచ్చు. అది వారి హృదయాంతరాల్లో పెంచుకున్న ప్రేమ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఏ భావాన్నైనా విశ్లేషించవచ్చును కానీ, ప్రేమను - అందునా ప్రత్యేకంగా ఒకరిలో కలిగిన ప్రణయానుభవాన్ని వ్యక్తీకరిస్తూ విశ్లేషించటం చాలా కష్టం. అది అర్ధం చేసుకోవటానికి మనం స్వయంగా ప్రేమికులమై ఉండాలి. నిజానికి ఏదైనా భావాన్ని అర్ధం చేసుకునేందుకు ఆ భావాన్ని అనుభవించి ఉండనవసరంలేదు. అక్కడి పరిస్థితులలో మనల్ని మనం అన్వయించుకోవచ్చు. కానీ ప్రేమ అందుకు మినహాయింపు.

అతను ఆకాశం వంక చూసాడు. నీలవర్ణంలోని ఆకాశం లేలేత ఎండను ప్రతిబింబిస్తోంది. అక్కడ వేడిగా కూడా ఉంది.

అసలు తన ప్రేమలోకానికీ - ఈ ప్రదేశానికి ఎక్కడా పొంతన లేదు. తన ప్రేమలోకంలో ప్రస్తుతం పొడుగునా రేయి మాత్రమే నిలచి ఉంటుంది. ఇక్కడ మాత్రం నిత్యం పగలు తిష్ట వేస్తోంది. తన ప్రేమలోకంలోని చల్లదనం ఇక్కడ లేదు. తన వెన్నెల లోకంలో కురిసే వెన్నెలకు, ఇక్కడి ఎండకు పోలిక లేదు. తనది స్వప్న ప్రపంచం. ఇది వాస్తవం. స్వప్నాలిచ్చే ఉల్లాసాన్ని, సంతృప్తిని వాస్తవం అందించలేదు. తానెంతో అదృష్టవంతుడయి ఉండబట్టి స్వప్నాలు కూడా తనకు కళ్ళముందు సాక్షాత్కరించాయి. తన ప్రేమలోకానికి దారి చూపించాయి.

అతడికి ఆమె అక్కడ ఉండి ఉంటుందనుకోవటం భ్రమగా అనిపించింది.

ఆమె ఇంకా అక్కడే ఎక్కడో తన వెన్నెల లోకంలో విహరిస్తూ ఉండిఉంటుంది. దాగుడుమూతలు ఆడుతూ ఉంది. తాను తొందరపడి ఇక్కడకు వచ్చాడు.

అతనిలో విరహం మొదలయ్యింది. మునుపటి ఆందోళన ఇప్పుడిక లేదు. మళ్ళీ ఆమెను అన్వేషించుదామనుకున్నాడు. ఎక్కడ వెదకాలో తెలియలేదు. అక్కడ మాత్రం ఉండదని అర్ధం అయ్యింది. తలతిప్పి చూసాడు. చాలా దూరంలో అతడిని అక్కడకు ప్రవేశపెట్టిన శిల లీలగా కనిపిస్తోంది.

అతనిలో ఆశ ప్రవేశించింది. శిల వైపు పరుగు ప్రారంభించాడు. కాళ్ళు ఇసుకలో కూరుకుపోతున్నాయి. అతనిలో శక్తి నశించింది. అయినా తన పరుగును ఆపలేదు. అంతకంతకూ శిలకు చేరువౌతున్నాడు.

శిల అతడిని గమనిస్తోంది. ఎప్పటిలానే ఏ భావమూ పలికించకుండా. సృష్టి రహస్యాలన్నీ తనకు తెలుసునన్నట్లుగా.

అతడు శిలను సమీపించాడు. శిలను చూడగానే అతడికి తన బాల్యం గుర్తుకు వచ్చింది. చిన్నప్పటి నుంచి తాను చూస్తున్న శిల రూపం గుర్తుకు వచ్చింది. తన స్వప్నాలు గుర్తుకు వచ్చాయి. ఆ స్వప్నాలు శిలపై చేసే నృత్యం గుర్తుకు వచ్చింది.

అతడు బాగా అలసిపోయాడు. శిలకు రెండడుగుల దూరంలో మోకాళ్ళపై కూలబడి అలసట తీర్చుకున్నాడు. అతనికి అక్కడ ఉండాలనిలేదు. త్వరగా తన ప్రేమలోకంలోనికి ప్రవేశించి తన ప్రేయసిని అన్వేషించాలని ఉంది. ప్రస్తుతం ఉన్న వాస్తవం నుండి దూరంగా పారిపోవాలని ఉంది.

తన వెన్నెల లోకంలో ఆమెతో గడపబోయే మధురక్షణాలను ఊహించుకుంటూ లేచి నించున్నాడు. అతడు శిలవంక ప్రేమగా చూసాడు. శిల హృదయాకారంలో ఉంది. ఏదో రహస్యాన్ని తనలో నిగూఢపరచుకున్నట్లుగా ఉంది.

అతడు చేతిని పైకెత్తి శిలను స్పృశించాడు.

*************
(సశేషం) - శిల చివరి భాగం రేపటి వికాసంలో...

5 comments:

sunita said...

అమ్మయ్య!!! సస్పేన్సు రేపటితో ఐపోతుంది.

బృహఃస్పతి said...

మీలాంటి పాఠకుల ప్రోత్సాహం కూడా రేపటితో ఐపోతుంది :(

Sravya Vattikuti said...

బాగుంది ! మీరు ఇంకా ఎక్కువ సేపు నిద్ర పోవాల్సింది ఇంకొన్ని ఎపిసోడ్స్ వచ్చేవి :)

బృహఃస్పతి said...

దానిదేముందండీ, మీరు చదవాలే గానీ బోలెడన్ని ఉన్నాయ్ ఇంకా రాయడానికి... :)

sreenika said...

ప్రేమ విఫలమయినప్పుడు ఎవరు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారో..
అద్భుతంగా ఉందిండి. Excellent narration.
Really love is inexpressible to one who hasn't fallen with.